Đã không biết từ bao giờ cây Mai Đỏ trở thành thú chơi tao nhã...